Frodo

  Co mě zajímá

  Nikdy a za žádných okolností se nenudím

Menu

Hlavní stránka

Procházka životem
Prostějov
Otinoves
Děda klempíř
ZDŠ na Husově náměstí
Gymnázium Jiřího Wolkera
VUT v Brně

Výzkumný ústav oděvní
Oborové výpočetní středisko
Počítač EC 1021
Minipočítač SM 4.20
Co jsem tam dělal já

Rolný s.r.o.
Nemocnice Prostějov

Co mě zajímá
Počítače
Počítačové hry
Doprava
Program BAHN
Literatura

Nápady
Rodina
Panstext

NET Rádio Rekordér

Literární tvorba
Abnormalita VR 873
Čestné jméno
Hůlka Vardy
Jiné místo, jiný čas
Metropolis
Myšlenkový pokus
Nepřítel čas
Šperky Albionu

Literární servery
Liter.cz
SASPI
(Metodika)

Odkazy

Prostějov
Pro Prostějov
Nemocnice Prostějov
Prostějovské odkazy
PVfree.net

SASPI
Liter.cz
Epika

Zbyňka Šolcová

Jízdní řády
České dráhy
ŽelPage
FTL a.s.
Dopravní web

Google
Seznam

Wikipedie

Pevnost.cz
Fantasy Planet

Facebook

Podněty.cz

Prostějovský deník
Prostějovský večerník

Otinoves
Mlékárna Otinoves

Pozor! Tato stránka není nadále aktualizována. Pokračujte na nový web.Rodina

Komunitní systém internetového setkávání rodin.

Nápad vychází z projektu Spolužáci, který byl realizován na stránkách společnosti Seznam.cz, a. s. Této společnosti jsem svůj nápad také přednostně nabídl, bohužel jsem se nesetkal s pochopením. Jejich koncepce komunitních projektů je trošku jiná, jednání lidí na Seznamu mi připadá strohé až povýšenecké. Z toho důvodu nabízím nápad všem, kdo projeví zájem.

Podstatou nápadu je umožnit setkávání rodin na internetu v komunitním systému, který zajistí příslušné rodině soukromí a ochranu dat jejich členů.

Data v systému by měla být přednostně považována za důvěrná, tedy přístupná pouze přihlášeným členům rodin. Pouze na vlastní uvážení můžou členové rodiny (nebo kmotr - viz dále) rozhodnout, že vybraná data poskytnou veřejnosti. Tato data by pak mohla sloužit jako internetová prezentace dané rodiny.

Členové rodiny jsou otec, matka a děti. Otec a matka můžou být členy dalších rodin svých předků jako děti. Tím se umožní členství celé rodiny novější generace v rodině generace starší (to znamená, že např. v rodině otce a matky otce současné rodiny se mohou pohybovat i současné děti jako vnuci).

Vítaným prvkem řešení by byla možnost zakládat i rodiny již neexistující, které by pomocí předků současných rodin umožnily vznik zajímavých genealogických stromů (tak by současní rodiče mohli být členy rodiny svých rodičů, ti zase svých rodičů a tak dále, teoreticky do nekonečna - resp. k Adamovi a Evě). Nejstarší rodiny v historii by pak mohly mít velké množství členů, možná bychom tak dosáhli vcelku zajímavých setkání lidí, kteří o svém příbuzenství neměli nejmenší tušení.

Právě toto setkávání širších rodin považuji za hlavní účel realizace tohoto nápadu. Běžné rodiny se můžou setkávat v reálném životě (i když existují případy, kdy jsou třeba děti na praxi v zahraničí, v internátu, na kolejích - ale v tomto případě obvykle dostačují klasické komunikační prostředky, jako je e-mail, ICQ, Skype, Facebook a podobně). U širších rodin už může být setkávání komplikovanější. Buď o sobě členové nic moc nevědí, nebo žijí tak daleko, že je pro ně unavující navazovat běžné kontakty. Komunitní systém rodin by je mohl přitáhnout, nabídnout jim místo, kde se můžou setkávat bez vynaložení větší námahy.

Zvláštní roli by hráli v systému rodin takzvaní "kmotři". Kmotr by byla funkce svěřená člověku, který na základě svých schopností pracovat s počítači rodinu založí a po technické stránce udržuje (obdoba školníka nebo správce z projektu Spolužáci). Kmotr by mohl, ale nemusel být členem příslušné rodiny.

Systém rodiny by na veřejné bázi nabízel především jména a příjmení rodičů, jejich datum narození (případně úmrtí) a místo posledního pobytu rodiny (přičemž u žijících osob by bylo povinné zveřejnit jen jméno a příjmení, ostatní údaje by byly veřejně dostupné jen se souhlasem příslušných osob). U dětí by zveřejnění jejich jmen bylo možné asi až po dosažení jejich plnoletosti (ochrana před zneužitím údajů).

Služby nabízené rodinám by byly podobné jako u Spolužáků. Nabízel by se tedy seznam členů rodiny, jméno a kontakt na kmotra, nástěnka pro vyvěšení základních společných informací, fotogalerie, úložiště souborů, místo pro psaní článků, diskusní fórum, chat a podobně. Bylo by vhodné zajistit jednoduchý systém přepínání mezi všemi rodinami (generacemi), jichž je daná osoba členem. Pro žijící členy by existovala možnost svázání jejich identifikace v rodině s přihlašovacím jménem daného systému, nežijící by figurovali pouze jako pasivní osoby spravované příslušným kmotrem.

Tento nápad vznikl v souvislosti s tím, že já sám pocházím z poměrně rozsáhlé rodiny a rád bych jí nabídl podobné místo k setkávání. Ze zdravotních důvodů ale nejsem schopen něco podobného naprogramovat sám (a dostupný software komunitních sítí není vyhovující), proto nápad zdarma nabízím k veřejnému použití. Doufám, že někoho zaujme a společně přispějeme k radostnému rodinnému životu, který podpoří slušnost a sounáležitost občanů této země.

Případné dotazy zodpovím kdykoliv na mailu uvedeném v patičce textu.

Licence

(c) 2010 - 2020 Pavel D. F. Hrubý, paveldf@gmail.com