Frodo

  Co mě zajímá

  Nikdy a za žádných okolností se nenudím

Menu

Hlavní stránka

Procházka životem
Prostějov
Otinoves
Děda klempíř
ZDŠ na Husově náměstí
Gymnázium Jiřího Wolkera
VUT v Brně

Výzkumný ústav oděvní
Oborové výpočetní středisko
Počítač EC 1021
Minipočítač SM 4.20
Co jsem tam dělal já

Rolný s.r.o.
Nemocnice Prostějov

Co mě zajímá
Počítače
Počítačové hry
Doprava
Program BAHN
Literatura

Nápady
Rodina
Panstext

NET Rádio Rekordér

Literární tvorba
Abnormalita VR 873
Čestné jméno
Hůlka Vardy
Jiné místo, jiný čas
Metropolis
Myšlenkový pokus
Nepřítel čas
Šperky Albionu

Literární servery
Liter.cz
SASPI
(Metodika)

Odkazy

Prostějov
Pro Prostějov
Nemocnice Prostějov
Prostějovské odkazy
PVfree.net

SASPI
Liter.cz
Epika

Zbyňka Šolcová

Jízdní řády
České dráhy
ŽelPage
FTL a.s.
Dopravní web

Google
Seznam

Wikipedie

Pevnost.cz
Fantasy Planet

Facebook

Podněty.cz

Prostějovský deník
Prostějovský večerník

Otinoves
Mlékárna Otinoves

Pozor! Tato stránka není nadále aktualizována. Pokračujte na nový web.Panstext

pansofický text

K nápadu mě přivedl nový internetový prohlížeč Google Chrome, který již ve verzi 2 nabídl univerzální vyhledávací a adresní řádek ve svém záhlaví. Pomocí tohoto prohlížeče lze tedy zadávat adresy i dotazy vyhledávači do jednoho řádku, text je navíc automaticky doplňovaný. Nápad Panstext bude tedy nejprve nabídnout firmě Google, která má právo jeho přednostního (nikoliv však výhradního) použití.

Základní myšlenkou Panstextu je další zjednodušení vyhledávacího procesu. Navrhuji, aby se v prohlížeči jako odkaz (dotaz) chovalo jakékoliv slovo (skupina slov bezprostředně následujících) napsané na webové stránce (v případě více slov by bylo třeba zvolený text nejprve označit). Kliknutí na speciální klávesu myši (například prostřední tlačítko či kolečko) by se spustilo vyhledávání, nejlépe v nové záložce (možné ovlivnit nastavením prohlížeče). Uživateli by tak odpadla nutnost cokoliv kamkoliv opisovat, podobně jako hypertext přináší odkazy přiřazené k určitým pasážím textu, Panstext vytváří hypertextový odkaz z každého slova či textu na stránce. Podobným způsobem by se mohl Panstext aplikovat i na obrázky či jiné objekty webové stránky.

Tento nápad jsem vložil na internet 12.8.2009 s věnováním největšímu pansofovi všech dob Janu Amosi Komenskému, velkému synovi Moravy a českého národa vůbec. Nedlouho poté se ukázalo, že prohlížeč Google Chrome již tuto funkčnost obsahuje, dohledání jakéhokoliv textu na stránce je možné pomocí označení textu a pravého tlačítka, přičemž vlastní hledání se spouští povelem "Vyhledat v Google..." zobrazeného pohotovostního menu. Obdobná funkce se poté objevila i v dalších prohlížečích.

Nemůžu samozřejmě tvrdit, že se programátoři inspirovali tímto nápadem, spíš jde o případ jakési obecné synergie, kdy se stejné nápady objevují na více místech. Ke skutečnému Panstextu, jak jsem si jej představoval, chybí ovšem současnému řešení jeden podstatný krok - a to je zajištění relevance hledaných odkazů.

Současné vyhledávací systémy (Google nevyjímaje) totiž fungují na základě shromažďování a indexování klíčových slov automatickými systémy, jejichž inteligence není příliš zářivá (doslova bychom mohli v některých případech mluvit o "artifical stupidity" - opaku "AI"). Řešení tohoto problému není vůbec snadné, protože inteligence automatických systémů má značná omezení a skutečná "artifical inteligency" bude asi dosažena až v poměrně vzdáleném časovém horizontu (pakliže vůbec).

Jediným řešením by tedy v současnosti bylo editování indexů a hledání "zaručených odkazů" manuálně pomocí lidské síly, což je ovšem při dynamice internetu a velkých nákladech na práci lidí poměrně problematické. Navíc i v tomto případě nelze zaručit stoprocentní spolehlivost, bohužel je nutné počítat i s úmyslným mlžením a schválnostmi.

Pokoušel jsem se problém certifikace konzultovat se zástupci Wikipedie, ale ti tvrdí, že nejlepší zárukou spolehlivosti jejich encyklopedie je veřejná kontrola a propagují zachování vždy volného přístupu k zápisu informací. V takovém případě ovšem jen těžko můžeme po nějakém vyhledávači chtít, aby Wikipedii preferoval.

Podaří se tedy vytvořit skutečně celosvětový Panstext? To je otázka, na kterou nedokážu odpovědět, proto spíš než hotový nápad nabízím tuto vizi jako námět k zamyšlení a případné diskusi.

Případné dotazy zodpovím kdykoliv na mailu uvedeném v patičce stránky.

Licence

(c) 2010 - 2020 Pavel D. F. Hrubý, paveldf@gmail.com